Terrán Krovni crepovi menu

Površinska obrada

Zbog vrhunskog kvaliteta, inovativnog dizajna i najnovijih tehnologija korišćenih u svrhu proizvodnje, naši crepovi sve više pronalaze svoje mesta na krovovima zadovoljnih kupaca.

Svaki crep, te uz to pripadajući betonski fazoni su površinsko obrađeni. Koristimo tri vrsta površinske obrade, s time naši proizvodi i u sastavu i u kvaliteti se razlikuju:

  1. Basic (dvostruko obrađena linija)
  2. Colorsystem
  3. Resistor (premium kategorija)

1. Basic (dvostruko obrađena linija)

U ovu grupu pripadaju najčešći naši proizvodi koji su obrađeni dvostrukom tehnologijom bojanja crepova. Nanošeni materijali i boje su se najviše dokazali tokom više decenija.

Površinska svojstva:

  • visoka otpornost,
  • neizbledela boja,
  • dobra konstrukcija i izrada površine.

logotip BASIC: posebnom naznakom nismo naznačili. Svi naši proizvodi su osnovno premazani Basic tretmanom, koji nisu naznačeni logotipom Colorsystem ili Resistor.

Colorsystem površinska obrada2. Colorsystem

U daljem razvoju tehnologije u ovoj grani industrije, još više prednosti se otvara za korišćenje dodatnih, naprednih materijala. Naš novi cilj je sa colorsystem zaštitom boja omogućiti, zaštitu i trajnost izdržljivosti boja crepova ! Proizvodi koji su tretirani na ovaj način bolje izbegavaju vremenske tegobe.

logotip: na našoj web stranici su naznačeni ColorSystem proizvodi sa službenim logotipom ColorSystema.

Više informacija o ColorSystem zaštitu boja»

 

3. Resistor (premium kategorija za postupak površinske obrade)

Mediterran ResistorU površinskoj završnoj obradi betonskog crepa na najvišem nivou pomoću današnjeg tehnološkog znanja Resistor već u mnogome prevazilazi svoja vremena preko povećane zaštite boja. Na taj način moguća je izrada takve površine na betonskom crepu, s kojom izradom i korišćenjem prirodnih izvornih materijala dolazi do sadašnjeg vrhunskog kvaliteta.

logotip: na našoj web stranici su naznačeni Resistor proizvodi sa službenim logotipom Resistor.

Više informacija o Resistor premium površinske obrade»