Terrán Krovni crepovi menu

Tehničke informacije

Širina pokrivanja i konstrukciona dužina

Na ovu stranu smo sakupili poređenje crepova sledeće tehničke podatke:

1. Pokrivanje dužine

2. Širina pokrivanja

3. Pričvršćivanje crepa

nagib krova-NDC-3F

Dužina crepa za svih 3 proizvoda je 42 cm. Preklop će se varirati u zavisnosti od ugla krova, što će se i varirati različitim rastojanjem letve. Zato potreba crepa nije uvek 10 kom / m2.

nagib krova-RZ-3F

Dužina crepa za svih 2 proizvoda je 42 cm. Preklop će se varirati u zavisnosti od ugla krova, što će se i varirati različitim rastojanjem letve. Zato potreba crepa je 11 ili 12 kom / m2.