Terrán Krovni crepovi menu

Coppo

COPPO – Sunčana atmosfera mediterana

Naš proizvod COPPO u svojoj formi i po bojama podseća na ugođaj sunčanoga mediterana. Zahvaljujući i vidljivo dinamično vođenim linijama, inspirativnom kompozicijom boja vašoj zgradi daje kreativan izgled.

Coppo galerija slika (122)

Coppo boje

  • Osnovni crep
  • Crep polovina
  • Crep ivični L/D
  • Crep slemeni/grebeni
  • Crep ventilacioni
  • Crep grebeni početni
  • Crep grebeni razdelni-3
  • Crep grebeni razdelni-4
  • Crep 1/1 za jednostrešni krov
  • Crep ivični L/D za jednostrešni krov