Terrán Krovni crepovi menu

Danubia

DANUBIA - Klasičan oblik

Dunav daje našoj regiji određeno svojstvo, on je kao simbol Srednje-Evrope, prisutan od pamtiveka. Naša filozofija proizvoda zastupa postojanost i poverenje to smo imali pred očima kada smo našu liniju proizvoda krstili imenom DANUBIA. Naš klasičan proizvod sa svojim blagom linije valova skladno se uklapa u krajolik Srbije.

Danubia galerija slika (92)

Danubia boje

  • Osnovni crep
  • Crep polovina
  • Crep ivični L/D
  • Crep slemeni/grebeni
  • Crep ventilacioni
  • Crep grebeni početni
  • Crep grebeni razdelni-3
  • Crep grebeni razdelni-4
  • Crep 1/1 za jednostrešni krov
  • Crep ivični L/D za jednostrešni krov